Filosofie

Het sleutelwoord van Dr. Bach is EENVOUD.

In zijn boek “ Genezing door bloemen” zegt hij “Behandel de persoon en niet de ziekte”

Hij zocht naar een natuurlijke methode van heling die voor iedereen zelf te gebruiken zou zijn.

Door de remedies te zoeken die passen bij onze persoonlijkheid  en de gemoedstoestanden die wij ervaren Dr. Bach geloofde dat iedereen zijn eigen unieke pad in dit leven te gaan heeft en dat wij daar op onze eigen manier mee omgaan afhankelijk van de persoonlijkheid die wij zijn.

Hij heeft de 38 remedies ondergebracht in 7 groepen:

I Angst

II Onzekerheid

III Onvoldoende interesse in het hier en nu

IV Eenzaamheid

V Overgevoeligheid voor invloeden en ideeën

VI Moedeloosheid en wanhoop

VII Overbezorgdheid voor het welzijn van anderen

 

 

Gemoedstoestanden Bach Bloesem
Remedie
Positieve
Gevoelens
 
ANGST
Hevige angst, schrik, paniek, nachtmerries Rock Rose (Zonneroosje) Moed, zichzelf vergeten, standvastigheid
Angst voor bekende zaken, verlegenheid, nervositeit Mimulus (Maskerbloem) Zekerheid, dapperheid
Angst voor controleverlies en opwellingen, vertwijfeling Cherry Plum (Kerspruim) Openheid en innerlijke kalmte
Angst en vrees zonder aanwijsbare reden Aspen (Ratelpopulier) Een innerlijk gevoel van vertrouwen en veiligheid
Angstige overbezorgdheid Red Chestnut (Rode Kastanje) Vertrouwen in de zinvolheid van de ervaringen van anderen, kalmte
 
ONZEKERHEID
Twijfel aan eigen oordeel of besluit, vraagt advies en bevestiging Cerato (Loodkruid) Vertrouwen op zichzelf, de eigen innerlijke wijsheid, op het eiegn oordeel aanvoelen
Besluiteloosheid en moeilijkheden met het kiezen tussen twee opties Scleranthus (Hardbloem) Beslistheid, eenduidig, kunnen kiezen, evenwichtig
Makkelijk ontmoedigd, neerslachtig bij tegenslag Gentian (Gentiaan) Vertrouwen en weerbaarheid bij tegenslagen
Hopeloosheid, pessimisme, geeft de strijd op Gorse (Gaspeldoorn) Hoop en kracht om te blijven zoeken
Maandagmorgen gevoel, er tegenop zien, er niet aan kunnen beginnen Hornbeam (Haagbeuk) Weer op gang komen, er weer zin in krijgen, pit
Twijfel hebben bij het kiezen van het juiste levenspad Wild Oat (Dravik) Doelgericht, ambitieus of roeping volgen, weten wat men wil doen in het leven
 
ONVOLDOENDE INTERESSE IN HET HIER EN NU
Dromerigheid, bewustzijnsverlies Clematis (Bosrank) Realistisch, aanwezig
Nostalgie, heimwee, spijt, geen perspectief zien in de toekomst Honeysuckle (Kamperfoelie) Leven in het heden met het verleden als basis
Berusting, lusteloosheid, apathie Wild Rose (Hondsroos) Dynamiek, innerlijke motivatie, enthousiasme, bezieling
Afmatting, lichamelijk en geestelijk uitgeput zijn Olive (Olijf) Teruggaan naar de bron, optimale heropbouw van energie
Ongewenste malende gedachten, piekeren White Chestnut (Paardekastanje) Kalme geest, concentratie
Zwaarmoedigheid zonder duidelijke reden Mustard (Herik) Blijmoedigheid
Herhaling van fouten, niet leren van vroegere ervaringen Chestnud Bud (Kastanjeknop) Evaluatie en integratie van meegemaakte ervaringen, opmerkzaamheid
 
EENZAAMHEID
Afstandelijkheid, trots, koel Water Violet (Waterviolier) Bekwaamheden in dienst van anderen stellen, emoties toestaan, contact maken
Ongeduldig, prikkelbaar Impatiens (Reuzenbalsemien) Ontspannen, verdraagzaam, zachtmoedig voor anderen, geduld
Egocentrisme, er niet van houden alleen te zijn, te praatgraag Heather (Struikheide) Altruisme, naar anderen luisteren, invoelingsvermogen
OVERGEVOELIGHEID VOOR INVLOEDEN EN IDEEEN
Zorgen verbergen achter een vrolijk masker Agrimony (Agrimonie) Vermogen om conflicten en confrontaties aan te gaan, uiten vanwerkelijke gevoelens
Moeilijk nee kunnen zeggen, zwakke wilskracht, over zich heen laten lopen Centaury (Duizendguldenkruid) Anderen van dienst zijn zonder eigen behoeften te ontkennen, opkomen voor jezelf
Beinvloeding tijdens grote veranderingen in het leven, moeilijk wennen aan nieuwe omstandigheden Walnut (Walnoot) Standvastigheid, onafhankelijkheid, helpt oude banden verbreken, helpt aanpassen aan nieuwe situaties
Haat, afgunst, argwaan, woede, jaloezie Holly (Hulst) Stelt het hart open, in staat te geven, liefdevol, tolerant
 
MOEDELOOSHEID EN WANHOOP
Gebrek aan vertrouwen in eigen kunnen, minderwaardigheidsgevoel Larch (Lariks) Vastberadenheid, zelfvertrouwen, geen angst om te falen
Schuldgevoel, zich voor allees verantwoordelijk voelen, gevoel tekort te schieten Pine (Den) Acceptatie van fouten zonder zelfverwijt, zelfvergeving
Gevoel dat de verantwoordelijkheden boven het hoofd groeien Elm (Iep) Zaken met vertrouwen kunnen loslaten, herstel van vertrouwen in eigen draagkracht
Gevoel aan de rand van de afgrond te zijn, diepste smart Sweet Chestnut (Tamme Kastanje) Zich openstellen voor licht, geloof en vertrouwen
Verdriet, schok, traumatische ervaring Star of Bethlehem (Vogelmelk) Troost bij verdriet, verzachter van pijn, verwerken van traumatische beleving
Wrok, gevoel slachtoffer te zijn ('arme ik'), verbittering Willow (Wilg) Eigen verantwoordelijkheden onderkennen, constructief antwoord geven op de levensomstandigheden
Door plichtsbesef van geen ophouden weten, moedig volhouden Oak (Eik) Soepel omgaan met eigen kracht, zichzelf rust gunnen
Zelfafkeer, gevoel van onreinheid, fixatie op details Crab Apple (Appel) Acceptatie van zichzelf, dingen in de juiste proportie ervaren, reinigt
 
OVERBEZORGDHEID VOOR HET WELZIJN VAN ANDEREN
Bezitterig, betuttelend, dominant in zorg voor anderen om liefde/waardering te claimen Chicory (Chicorei) Onzelfzuchtig in zorg, in staat liefdevol ruimte te geven aan anderen
Overmatig enthousiast, zendingsdrang, koppig vasthouden aan eigen ideeen Vervain (IJzerhard) Flexibele opvattingen en bereid andere opvattimgen te respecteren
Overheersend, onbuigzaam, wil macht uitoefenen Vine (Wijnrank) Helpt anderen hun eigen weg te vinden, liefdevolle en inspirerende leiders
Intolerant, kritisch veroordelen Beech (Beuk) Verdraagzaam, acceptatie en begrip voor het anders-zijn van anderen
Hard voor zichzelf, streng in principes, perfectionistisch Rock Water (Bronwater) Met flexibele geest vorm geven aan het leven en zijn idealen, weer kunnen genieten van het leven